prezidentinė sistema

prezidentinė sistema
prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei prezidento, nei jo vadovaujamos vyriausybės veikla.Šioje sistemoje geriausiai įgyvendinami valdžių padalijimo bei stabdžių ir atsvarų principai. Prezidentas neturi jokių galių spręsti dėl parlamentui suteiktų įgaliojimų trukmės – nesibaigus parlamento kadencijai jį paleisti ir skelbti pirmalaikius rinkimus. Parlamento galios daryti įtaką prezidento veiklai taip pat ribotos, išskyrus ypatingus atvejus, kai prezidentas gali būti pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Parlamento atliekamą įstatymų leidybos funkciją prezidentas gali veikti tik naudodamasis veto teise, tačiau parlamentas prezidento veto gali įveikti. Tokioje sistemoje tik nuo prezidento valios priklauso vyriausybės sudėtis, bet parlamentas gali ne tik inicijuoti parlamentinį vyriausybės veiklos tyrimą – jo pritarimas būtinas ir skiriant daugelį aukščiausiųjų valstybės tarnybos pareigūnų. Prezidentinės valdymo sistemos funkcionuoja daugelyje pasaulio šalių, pirmiausia Š. ir P. Amerikoje bei Azijoje (JAV, Čilė, Indonezija, Meksika, P. Korėja, kt.). Didžiausiu pranašumu laikoma tai, kad, įgyvendinus valdžių padalijimo principą, šitaip įteisinamos, t. y. sukuriamos, 2 aukščiausiosios skirtingų valdžios šakų institucijos – prezidentas ir parlamentas. Joms suteikiami įgaliojimai kontroliuoti viena kitą – tai neleidžia piktnaudžiauti valdžia. Ši sistema leidžia susiformuoti stipriai ir stabiliai vykdomajai valdžiai – tai užtikrina greitą sprendimų priėmimą ir politikos tęstinumą. Sistema turi ir trūkumų, iš jų dažniausiai minimi: pernelyg didelė valdžios koncentracija vieno asmens (prezidento) rankose ir galimos autoritarinės tendencijos; neįmanoma įgyvendinti vykdomosios valdžios kontrolės; galimi neįveikiami instituciniai prezidento ir parlamento konfliktai; sistema nėra palanki įtvirtinti demokratiją ir t. t. Teisinėje ir politinėje literatūroje tipišku prezidentinės respublikos pavyzdžiu laikomos JAV, kur prezidentas renkamas visuotiniuose netiesioginiuose rinkimuose. Nesibaigus kadencijai JAV prezidento įgaliojimai gali nutrūkti tik 2 atvejais: pripažinus jį kaltu apkaltos procedūros tvarka arba jam atsistatydinus. Prezidentas yra JAV vykdomosios valdžios vadovas, jis sudaro kabinetą (vyriausybę), taip pat (minimaliai) dalyvaujant Senatui. Kabinetui (vyriausybei) vadovauja prezidentas; kabinetas nėra politiškai atsakingas nei Atstovų rūmams, nei Senatui. atitikmenys: angl. presidential system ryšiai: susijęs terminasparlamentinė sistema susijęs terminaspusiau mišrioji sistema susijęs terminaspusiau prezidentinė sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pusiau prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parlamentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui patvirtinus vyriausybės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pusiau mišrioji sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • presidential system — prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • mixed system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • semi-presidential system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parliamentarism — parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parliamentary system — parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • cohabitation — sambūvis statusas T sritis Politika apibrėžtis Pusiau prezidentinėms sistemoms būdingas po parlamento ar prezidento rinkimų susiklostęs politinių jėgų santykis, kai tos pačios vykdomosios valdžios atstovai – prezidentas ir ministras pirmininkas – …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • sambūvis — statusas T sritis Politika apibrėžtis Pusiau prezidentinėms sistemoms būdingas po parlamento ar prezidento rinkimų susiklostęs politinių jėgų santykis, kai tos pačios vykdomosios valdžios atstovai – prezidentas ir ministras pirmininkas –… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”